Please select your page

CYBER NEXTECH : ผู้ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โดเมนเนม โฮสติ้ง ออกแบบดูแลเว็บไซต์

เราพร้อมให้บริการท่านแบบครบวงจรทั้งด้านบริการดูและระบบคอมพิวเตอร์ บริการจดโดเมนเนม บริการพื้นที่โฮสติ้ง และบริการออกแบบเว็บไซต์ พร้อมทั้งบริการดูแลเว็บไซต์ และท่านมั่นใจได้ว่าการบริการจากทางบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของท่านโดยปราศจากปัญหา


สำหรับลูกค้าที่จดโดเมนต้องยืนยันอีเมล์

เนื่องจาก ICANN ได้ประกาศกฏใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าที่จดโดเมนใหม่จะต้องยืนยันอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียนด้วยภายใน 15 วัน หากไม่ทำการยืนยันโดเมนที่จดจะถูกระงับ โดยเมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมล์ส่งไปยังอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ ในอีเมล์จะมีลิงค์ให้คลิกยืนยัน การยืนยันอีเมล์นี้จะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และลูกค้าเก่าที่จดโดเมนเพิ่มเติมหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ก็จะต้องยืนยันอีเมล์อีกด้วย

  

ภาพตัวอย่างลิงค์อีเมล์

verifydomain

หลังจากคลิกยืนยันแล้ว จะมีข้อความแจ้งผล เพียงเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนการยืนยัน

domain1


id-line


id-line

id-line